Japan : Steam locomotive : C11, C12


Japan : Logo
Japan : Steam locomotive : C50 -