Middle- and South-America : Brazil : Companhia Mogiana de Estradas de Ferro
Middle- and South-America : Brazil : RFFSA: Rede FerroviƔria Federal SA : 1000 mm


Middle- and South-America : Brazil : FEPASA: Ferrovia Paulista SA
Middle- and South-America : Brazil : RFFSA: Rede FerroviƔria Federal SA : 1600 mm