City and suburban traffic : Germany : V : Niederrheinwerke Viersen GmbH
City and suburban traffic : Germany : W : Weimar
City and suburban traffic : Germany : W : Wernigerode


City and suburban traffic : Germany : V : Vestischen Stra├čenbahnen GmbH : Bus 3
City and suburban traffic : Germany : W : Wolfsburger Verkehrs-GmbH